Hypnoterapin hjälper mot...

Det här är exempel på vad hypnoterapi kan hjälpa dig med:

Rökavvänjning

Fobier

Stress

Sorg och skuldkänslor

Självförtroende

Viktkontroll

Smärta

Sömnlöshet

Nagelbitning

Bättre minne

Hudbesvär och allergier

Högt blodtryck

Depression och ångest

Anorexia och bulimia, även andra ätstörningar som ännu inte fått någon vetenskapligt stöd.

Sexuella problem

Nå tidigare liv