Reiki 1 & 2 kurs

 

Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta och stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läknings-processer och fyller på energiförrådet – en metod med många användningsområden i vårt moderna samhälle. Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet.

 

Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar "må-bra-hormoner" i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem som vid exempelvis akupunktur och akupressur. Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe.

 

 

Dag 1 och 2 blir du initierad i Reiki 1 och lär dig grunderna i Reikin. Reiki betyder Universell livsenergi. När du initieras blir du en kanal för den universella livsenergin.

 

Dag 3 blir du initierad i Reiki steg 2 och lär dig distanshealing.

 

Ett fantastiskt äventyr väntar där du lär känna dig själv och andra på ett oväntat sätt.

 

Tid: XX månad kl. 10.00-17.00,

 

Plats: Kungsgatan 29, Varberg, Hallands län

 

Övrigt: Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår. Medtagen lunch går att värma i lokalen. Diplom ingår.
 

Kursavgift:  XX inkl. moms.

Föranmälan: katri.kalemaki@hotmail.se lämna namn, adress och telefonnummer.  

Hela kursavgiften ska vara inbetald senast före kursstart den XX månad 2019 till bankgiro 5109–2146 eller Swisha till 0723–713 233.  

 

 

Välkomna!